ABOUT   FEATURES   REVIEWS   DOWNLOAD   MEDIA   CONTACT  PLAY NOW

Cầu trục dầm đơn 5 tấn tại TP. Vĩnh Yn, Tỉnh Vĩnh Phc

 • 468 Replies
 • 7265 Views
*

tai tai

 • ***
 • 3146
 • +0/-0
 • Ludo King
Vĩnh Phc pht triển cng nghiệp lm nền tảng, tạo bước chuyển mạnh mẽ cho đẩy mạnh cng nghiệp ha v hiện đại ha, tại đy rất nhiều KCN đ mang lại cho Vĩnh Phc một nền kinh tế mạnh v khỏe hơn so với cc tỉnh ln cận, trong đ c KCN Khai Quang tại Vĩnh Yn, Vĩnh Phc nơi m cầu trục dầm đơn 5 tấn của Cng ty Dongqi đ được lắp đặt cho nhiều doanh nghiệp tại KCN ny.

5 ton overhead crane

Cầu trục một dầm 5 tấn tại Vĩnh Yn, Vĩnh Phc với cc thng số như thế no?
Tải trọng nng hạ cầu trục : 5 tấn
Khẩu độ ngang cầu trục : 11 mt
Chiều cao nng hạ: 6 mt
Chiều di đường chạy: 40 mt
Cơ cấu điều khiển: điều khiển từ xa, tay bấm c dy (dự phng)
Cầu trục dầm đơn 5 tấn được sử dụng cho phn xưởng số 2 của Cty chuyn sản xuất phụ tng cho Honda tại TP. Vĩnh Yn, tỉnh Vĩnh Phc.
Cầu trục dng để nng hạ my hn, my dập một trong những cng đoạn để sản xuất phụ tng xe my Hon Da.
Cầu trục dầm đơn 5 tấn c được kiểm định hay khng? kiểm định ở mức tải no?
Cầu trục một dầm 5 tấn trước khi đưa vo sử dụng, cầu trục được kiểm định thử tải với cc mức tải khc nhau như:
Tải trọng tĩnh: 125% tải (6.25 tấn): Kiểm tra độ đn hồi của dầm chnh
Tải trọng động: 110% tải (5.5 tấn): Cầu trục vừa nng hạ vừa di chuyển để thử tải ở mức tối đa để kiểm tra cc cơ cấu an ton của cầu trục, của tời nng hạ.
Tải trọng danh nghĩa: 100% tải (5 tấn): Kiểm tra độ vng của dầm c trong phạm vi cho php hay khng? trong trường hợp ny cầu trục 5 tấn chỉ vng: 9mm < 11.25mm (Đạt).
Những ưu điểm khi sử dụng cầu trục dầm đơn 5 tấn tại Vĩnh Yn, Vĩnh Phc
Nng hạ với cc mức tải 5 tấn trở về.
Cầu trục được bố tr cc cơ cấu an ton khi hoạt động ở cc phương, hướng khc nhau.
Chi ph thấp hơn cc sản phẩm cng loại.
How to customize crane from China
We are a crane manufacturer located in China, providing crane customization services to global crane customers. If you want to customize a crane, you can leave a message on the website or Email: [email protected], tell us the following information, and our sales manager will contact you:

Cầu trục dầm đơn 5 tấn tại TP. Vĩnh Yn, Tỉnh Vĩnh Phc*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #3 on: May 17, 2023, 03:21:46 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #4 on: May 17, 2023, 03:22:53 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #5 on: May 17, 2023, 03:24:01 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #6 on: May 17, 2023, 03:25:09 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #7 on: May 17, 2023, 03:26:17 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #8 on: May 17, 2023, 03:27:25 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #9 on: May 17, 2023, 03:28:34 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #10 on: May 17, 2023, 03:29:41 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #11 on: May 17, 2023, 03:30:50 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #12 on: May 17, 2023, 03:31:58 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #13 on: May 17, 2023, 03:33:06 AM »

*

wildquill

 • ***
 • 214320
 • +1/-1
 • Ludo King
Re: C?u tr?c d?m ??n 5 t?n t?i TP. V?nh Yn, T?nh V?nh Phc
« Reply #14 on: May 17, 2023, 03:34:14 AM »